Coach

De coaching op het thema Timemanagement

leert je, anders dan de reguliere timemanagement programma’s, weinig over een betere planning of organisatie, niets over efficiënt en effectief werken en geeft je ook niet per sé een hogere productie per dag. De coaching vergroot wel jouw beslissingskracht, maakt dat je je gelukkiger en energieker voelt (onder andere doordat je de dingen gaat doen die jij belangrijk vindt en waarvan jij weet dat die goed voor je zijn). De coaching maakt je met zekerheid de regisseur van je eigen bestaan.

Timemanagement, voor diegene die echt af wil van het eeuwig opgejaagde gevoel

Als coach werk ik volgens de methodiek van de Pulsar Academie (coachopleiding), de principes van Baumeister’s boek Wilskracht en Stephen Covey’s boek Prioriteiten. De coaching is bedoeld voor iedereen die met regelmaat een opgejaagd gevoel ervaart (het is nooit af), meerdere actielijstjes heeft, graag (belangrijk) werk wil (gaan) doen, maar ook wil genieten van familie en vrienden en momenten alleen wil ervaren. Na twintig jaar gewerkt te hebben met zowel individuen als teams die te kampen hadden met burn-out verschijnselen, heb ik besloten om mijn ervaring te bundelen in dit coachingsprogramma.

Belangrijke onderwerpen in de coaching

Het thema Beslissen staat centraal. Als coach benader ik dit thema vanuit diverse invalshoeken. Praktisch, met behulp van het belangrijk-urgent kwadrant van Covey, de aanpak volgens het boek ‘Wilskracht’ (Baumeister) en heldere huiswerkopdrachten voor werk en thuis die ertoe leiden dat je jezelf bevrijdt van alle onafgemaakte zaken in je bestaan. En spiritueel met behulp van de methodieken van de Pulsar Academie die leiden tot een ander bewustzijn met betrekking tot tijd.

Een ander essentiëel onderwerp is Talent. Wat is mijn specifieke talent en in hoeverre werk ik vanuit dit talent?

Het derde en laatste onderwerp is Dromen. Welke dromen heb ik en wat kan ik doen om deze dromen in mijn bestaan te realiseren? We kijken ook naar waar je in jouw leven Spijt hebt gevoeld en wat je nu moet doen om in de toekomst niet nog meer spijt te hebben.

Meer informatie: zie Baumeister, Wilskracht.

Timemanagement is een begrip dat vele kleuren heeft. Baumeister haalt in zijn boek Wilskracht David Allen aan (auteur Getting Things Done). Die stelt, volgens Baumeister, het volgende: “Het verschil tussen Timemanagement en geen Timemanagement is een leeg hoofd. Velen van ons leven met allerlei actielijstjes in ons hoofd. Lijstjes van zaken die wij niet willen vergeten en van zaken waarvan wij vinden dat wij die eigenlijk nog moeten doen van onszelf. Het risico van al die lijstjes in ons hoofd is een vol brein, een geest die niet of zelden tot rust komt. En een geest die niet tot rust komt, heeft de neiging in de overlevingsstand te schieten en zijn pure creativiteit te verliezen.”

Zelf werk ik in mijn coaching niet met het boek van David Allen. Mocht je daar wel geïnteresseerd in zijn, dan verwijs ik je naar Meereffect.nl.

Stephen Covey: Verslaafd aan Urgentie
Stephen Covey is een van de eerste management trainers die zich gedurende vele jaren heeft verdiept in de overeenkomsten tussen gewone verslavingen en ‘altijd maar druk’ zijn. Mensen die het altijd druk hebben, dat ook vaak zeggen, zowel tegen zichzelf als tegen anderen, gedragen zich op bijna dezelfde wijze als mensen die verslaafd zijn aan eten, drinken of roken.

Hij schrijft: “Wij ervaren een tijdelijk geluksgevoel bij het oplossen van urgente, belangrijke crisis. En ook als het om minder gewichtiger dingen gaat, is de hunkering naar urgentie bij velen van ons zo groot dat zij zich automatisch voelen aangetrokken tot alles wat naar urgentie zweemt, al was het maar om aan het werk te blijven. De mensen verwachten dat wij bezig zijn, dat wij nog net niet overwerkt zijn. Dat is in onze samenleving een status symbool; als wij druk bezig zijn, zijn wij belangrijk. Als wij niet druk bezig zijn, kost het ons bijna moeite om dat toe te geven. Onze drukke bezigheden geven ons als het ware een gevoel van rust, van veiligheid; zij geven ons een gevoel van eigenwaarde en populariteit, en zodoende geven zij ons voldoening. Zij vormen dan ook een goed excuus om geen rekening te houden met de werkelijk belangrijke dingen in ons leven.”

Over de betekenis van de coaching voor jou

En dat is waar de coaching met name over gaat. Over de werkelijk belangrijke dingen in ons bestaan en die weer aandacht geven. Over het (her-) ontdekken van eigen dromen. En uiteraard over het daadwerkelijk realiseren van deze dromen, hoe ingewikkeld, tijdrovend of onrealistisch deze ook mogen lijken. Met behulp van het gedachtegoed van bovenstaande schrijvers, gecombineerd met het gedachtegoed van de Pulsar Academie (die uitgaat van de mogelijkheid van ieder individu om zijn eigen talenten en dromen tot leven te brengen), help ik jou als coach daadwerkelijk positieve en blijvende veranderingen tot stand te brengen.

Nadat je de coaching hebt gevolgd, ben je in staat om:

  • Weer creatief in plaats van reactief te leven;
  • Vanuit oprechte autonomie jouw beslissingen te nemen;
  • Jouw eigen dromen daadwerkelijk te realiseren;
  • Jouw talent optimaal te benutten in het werk.

Duur van de coaching
Het coaching traject beslaat acht gesprekken van elk anderhalf uur met tussendoor huiswerkopdrachten.

Kosten
De kosten voor coaching bedragen € 110,- per uur, exclusief 21% BTW.

Locatie
De coaching wordt verzorgd in Amsterdam en op Texel of op een nader te bespreken locatie.

Coach
Marjon Krouwels

In mijn werk met deelnemers staan meestal twee thema’s centraal: opgejaagdheid en (nog) onvervulde dromen. Eerst breng ik in kaart hoe het op dit moment met deze twee thema’s is gesteld, waarna we samen met behulp van gesprekken en concrete opdrachten gaan werken aan het opheffen van de opgejaagde gevoelens en het verwezenlijken van belangrijke dromen. Klik op OEFENINGEN om een van de opdrachten te zien die ik gebruik in mijn trainingen en coaching. 

In mijn werk als trainer en coach werk ik met de deelnemer toe naar het nemen van een wilsbesluit. Een wilsbesluit is feitelijk een krachtige beslissing, voortkomend uit de wens naar een verandering van de huidige situatie (bijvoorbeeld het realiseren van een groot verlangen). Klik op WILSKACHT om te zien hoe een wilsbesluit een blijvende verandering in gang zet.

“De coaching van Marjon heeft voor mij echt het verschil gemaakt, want ik vier het leven weer. Herstellend van een burn-out heb je me meegenomen op mijn reis. Je hebt me geleerd om te stoppen met rennen, af en toe gewoon lekker stil te staan, de dingen met aandacht te doen en te luisteren naar mijn gevoel. Zowel qua werk als privé heb ik het roer behoorlijk omgegooid. Ik durf weer te dromen.”
Marjon Krouwels - testimonial Cintha Eelman
Cintha Eelman
Gemeente Texel
“De coaching van Marjon Krouwels heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf beter heb leren kennen. En daardoor de grootste omslag in mijn leven met vertrouwen ben aangegaan. Waar mijn grootste kracht ligt en hoe ik die het beste kan inzetten om mijn doel te bereiken.”
Marjon Krouwels - testimonial Marieke van Asten
Marieke van Asten
Unicef, Directeur Bread & Fruit for Dominica Foundation
"Sommige mensen komen op je levenspad en blijken je leven in positieve zin te veranderen! Marjon is zo’n (prachtig) mens. Marjon coacht vanuit haar hart en met haar kennis en ervaring gaat ze samen met jou na waar je aan hebt te werken, waar het beter kan. Hierbij toont ze heel veel geduld, wat ik persoonlijk een hele fijne eigenschap vind. Ergens in 2012 kwam Marjon in beeld om mij te coachen. In die periode zat ik vast in mijn werk en privé. In diverse zeer persoonlijke gesprekken met Marjon kwam ik erachter waar ik aan moest werken en merkte ik dat ik beter in mijn vel kwam te zitten. Ik kan coaching of training door Marjon van harte aanbevelen!"
Marjon Krouwels - testimonial Daniel Hendriks
Daniël Hendriks
Interim adviseur ruimtelijke ordeningen en vergunningen OZHZ